Kurumsal

Hakkımızda

Hakkımızda

image

ALGI YANGIN MÜHENSİLİK ÇÜNKÜ

 Yüksek kaliteyi, üstün hizmet anlayışı, satış sonrası hizmetleri ve her türlü ihtiyacı karşılamayı hedef alarak, modern tesisleriyle siz sayın müşterilerimize hizmet vermektedir.  Teknolojik gelişmeleri takip etmesi, sürekli yeni ürün ve hizmetleri sunması, teknik ve pazarlama alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi, yenilikçi tavrını sürdürmesi ve geliştirmesi şirketimizi sektöründe lider firmalardan biri haline getirmiştir. Yangın Algılama ve otomatik yangın söndürme sistemleri iş yeri ve işçi güvenlik sistemleri,  projelendirme, teknik bakım danışmanlık ve eğitim, hizmetleri vermektedir.

Firmamız, dinamik kadrosu, yeniliklere kolay uyum sağlayan teknolojik alt yapısı ile her zaman kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmet sunmaya devam edecektir.

DANIŞMANLIK

Yapıların risk analizlerinin yapılarak derecelerinin belirlenmesi, yangın senaryolarının oluşturulması, uygun sistem seçimi ve yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler konularında müşterilerimize uluslararası standartlarda bilimsel veriler ışığında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YANGIN RİSK ANALİZİ;
Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.
Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.
* Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
* Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
* Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
* Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
* Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
* Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
* Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri
* Yangın tehlikesinin yeri, cinsi, özellikleri
* Meydana gelme olasılığı ve şiddeti
* Risk altındaki kişilerin miktarı
* Risk altındaki mal miktarı
* Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıplar
* Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması geren önlemler
* Yangın yükü ve yangın büyüklüğü 
* Yangın sınıfı
* Yangınla mücadele kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.
Bu çalışma kurum, kuruluş ve işletmelere risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlar.
Yangın risk analizi yapılmadan, yangın güvenliği konusunda atılacak her adım, düşmanı görmeden rast gele ateş etmektir.
Acaba ve kuşkularla yaşamak istemiyorsanız, yangın güvenliği ilgili atacağınız ilk adım yangın risk analizi yapmak olmalıdır.

 


YANGIN EĞİTİMİ

Amaç:
İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürmede kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:
Yanma ve yangın olgusu
Yanma çeşitleri ve bileşenleri
Yanıcı maddeler ve özellikleri
Yangın sebepleri ve etkenleri
Yangın önleyici tedbirler
Yangın sınıfları ve özellikleri
Yangın çeşitleri ve özellikleri
Yangın safhaları
Yangın yerinde tehlikeler
Söndürme metotları
Söndürme maddeleri ve özellikleri
Yangın anında hareket tarzı
Yangın ihbarı
Yangınlarda tahliye ve toplanma
İşletme yangın organizasyonu ve yangın ekibinin görevi
İşletme acil durum planı tanıtılması
Yangın yeri yönetimi
Yangınla mücadele stratejileri ve taktikleri
Yangınla mücadele araçları ve malzemeleri
Yangından koruyucu teçhizatların tanıtımı ve kullanımı
İşletme söndürme sisteminin tanıtılması
Yangın hortum ve lanslarının kullanımı
Yangın hidrantlarının kullanımı
Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
Su ve köpük verme işlemleri
Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
Haberli ve senaryolu yangın tatbikatı
Anket ve Sınav

Katılım: İşletme/kurumda görevli yangın ekibinin alması gerekentemel eğitimdir.
Süre: 3 Ders saati (2 saat anlatım, 1 saat uygulama-Yılda en az birkez tekrarlanmalıdır.)
Eğitim yeri: Eğitimi alan kurum/kuruluşun tesisleri
Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek,katılımcılara eğitim katılım / başarı belgesi verilir.
Eğitmen: Yangın konusunda tecrübeli uzman ve eğitmenler

DANIŞMANLIK

Algı Yangın Söndürme Teknolojileri Mühendislik 20 Yıllık tecrübe ile yangından korunma, ihbar algılama sistemleri, uzman mühendis ve teknik eleman kadrosu ile projelerinizde danışmanlık hizmeti vermektedir.

PROJELENDİRME

Uzman personellerimiz tarafından firmanızın tüm değerlendirilmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için Yangın mühendisliği hizmeti verilmektedir. 

• Yapılması öngörülen yangın güvenlik sistemlerinin seçimi, 
• Yangın güvenlik sistemlerinin kullanımı, 
• Yangına karşı genel önlemlerin tespit edilmesi, 

konularında uzman mühendis kadromuzla, uluslararası standartlarda hesap ve tasarım yazılımları desteğiyle, yangın yönetmeliğine uygun olarak projelendirmekteyiz.

TEKNİK BAKIM ve DESTEK

Algı Yangın Söndürme Teknolojileri Mühendislik - var olan sistemleriniz için gerekli teknik bakımları uzman personeli ile yaparak sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlar.

EĞİTİM

Algı Yangın Söndürme Teknolojileri Mühendislik Yangından korunma yöntemleri üzerine siz ve personelinize gerekli eğitimi 20 yıllık tecrübe ve literatürde kabul gören eğitim yöntemleri ile vermektedir.

markalarımız

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?
support

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç duyduğunuz her konuda bizimle bu 0342 326 34 34 numaradan veya email info@algiyangin.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Algı Yangın Söndürme Sistemleri...