Exproof Erken Algılama Sistemleri

ALGI YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK ...

slider

Exproof Gaz Kaçak Algılama Sistemleri Bina ve endüstriyel yapıların, yangına ve patlamalara karşı korunmasında önemli yeri olan sistemlerden biri de gaz algılama sistemleridir. Gaz algılama sistemleri, sahadaki gaz sensörlerinin gaz kaçaklarını ve ortamdaki seviyelerini en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile patlamalara veya insan sağlığına gelebilecek zararlara karşı çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Genel Algılanan Gazlar Yanıcı ve patlayıcı gazlar ve buharları (LPG,CH4), Oksijen(O2), Karbon monoksit(CO), Klor(CI), Hidrojensülfit(H2S), Freon çeşitleri, Amonyak (NH3), NO2, SO2, NO, HCN, HCI, H2, Nafta, CO2 Sistem Çeşitleri Konvansiyonel Sistemler Zon bazında algılama yapılır. Genel olarak otoparklarda CO-Karbonmonoksit ve NO2-Nitrojendioksit gazının algılaması için kurulan sistemlerinde kullanılır. LPG gaz dedektörleri de hatta bağlanabilir. Her bir zona 1-14 arası sensör bağlanır. Zon üzerindeki sensörlerin ölçtüğü en yüksek gaz seviyesi cinsine göre %LEL veya ppm cinsinden kontrol paneli üzerinden data izlenir. Adresli Sistemler Nokta – adres bazında algılama yapılır. Sensör tek bir hatta bağlanır. Uygulamada bir hat üzerine 40 adet sensör bağlanabilir. Kablodan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Hat üzerine bağlanan bütün sensörlerin bir adresi vardır ve kontrol panelinden izlenir ve gerektiğinde kontrol paneli arıza durumunu bildirir. Sensörler İnfrared (Kızılötesi) Sensörler Kızılötesi gaz dedektörleri, infrared emilim prensibine dayanarak çalışır. Sensör birçok gaz molekülünün özelliklerini kullanarak, özel dalga boylarında kızılötesi radyasyonu absorve eder. Çalışma şekilleri kısaca şu şekilde tarif edilebilir; Bir kızılötesi kaynak ölçüm odasının içine giren bir gaz hacmini aydınlatır. Gaz, kızılötesi dalga boylarının bir kısmını içinden geçerken emer, bazıları ise tamamen kayıpsız geçer. Emilim miktarı, gazın konsantrasyonu ile ilgilidir ve bir dizi optik detektör ve uygun elektronik sistemler ile ölçülür. Emilen ışığın şiddetindeki değişim, emilmeyen bir dalga boyundaki ışığın yoğunluğuna göre ölçülür. Mikroişlemci, gaz konsantrasyonunu emilimden hesaplar ve rapor eder. Gaz bulunmadığında, referans sinyal detektörü ve ölçüm sinyali detektörü sinyalleri dengelenir. Yanıcı gaz mevcut olduğunda, gaz sinyal ışığı emdiği için ölçüm sinyali detektöründen çıkışta tahmin edilebilir bir düşüş vardır. Kızılötesi gaz dedektörleri, katalitik tipte dedektörlere göre çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar aşağıda kısaca sunulmuştur: - Cevap verme hızı çok hızlıdır, tipik olarak 10 saniyeden azdır. - Kirlenmeye ve “zehirlenmeye” karşı bağışıktırlar. - Kaynak veya dedektörde herhangi bir arıza ya da sinyalin kir ile tıkanması, arıza durumunda hemen tespit edildiğinden pratik olarak emniyetlidirler. - Kızılötesi gaz dedektörleri oksijen açısından zengin veya oksijensiz ortamlarda güvenilir şekilde çalışabilir. - Hemen hemen bakım gerektirmezler (güvenilir performans sağlamak için sadece optik camların ve reflektörlerin periyodik olarak temizlenmesi gerekir) ve bu nedenle kullanımları erişilemeyen alanlar için şiddetle tavsiye edilir. - Kızılötesi gaz dedektörleri, gaz konsantrasyonunu tek bir yerde (nokta kızılötesi dedektörün kullanımı) veya büyük alanlarda (açık yol kızılötesi dedektörünün kullanımı) ölçebilir. Katalitik sensörleri günümüzde kızılötesi gaz algılama sensörleri ile değiştiriliyor. Bunun nedeni, kızılötesi yöntemin, sık kalibrasyon gerekliliklerinden, silikon zehirlenmesinden ve hidrokarbon gazlarını tespit etmek için oksijen ihtiyacının bulunmadığından kaynaklanmasıdır. Sonuç olarak, kızılötesi dedektörler, sabit gaz algılama sistemlerinde hidrokarbonun izlenmesi için daha güvenilir hale gelmiştir. İnfrared sensörler, metan, propan, heksan, pentan, etanol, Jet-A, izobüten, propilen ve izopropil alkol gibi geniş bir yelpazedeki yanıcı hidrokarbonları ve ayrıca hacimce % 5 karbondioksiti okumak için kalibre edilebilir. Hidrokarbon tespitinde uygulanan kızılötesi gaz algılama dalgaboyu karbondioksit tespiti için gerekli olana benzediğinden, bu sistemler aynı zamanda CO2'nin hacimce izlenmesi yoluyla toksik ve yüzde hacim açısından da mükemmeldir. Yarıiletken Sensörler SnO2 bileşimli katı hal sensörleridir. Ortamda yanıcı veya toksik gaz oluştuğu zaman, sensör yüzeyinde oksitlenme olur. Bu oluşum sırasında sensör içindeki serbest elektronlar yarı iletken malzemenin kapasitesinde bir artışa neden olur. Bu artışlar ölçülerek gazların seviyeleri ölçülür. Yarı iletken gaz sensörleri, bir metal oksit yüzeyiyle temas eden ve ardından oksidasyon veya indirgeme işlemine giren bir gaza dayanır. Gazın metal oksit üzerindeki emilimi veya desorpsiyonu, bilinen bir başlangıç değerinden iletkenliği veya direnci değiştirir. İletkenlik veya özdirençteki bu değişiklik elektronik devre ile ölçülebilir. Genellikle iletkenlik veya dirençteki değişim, gaz konsantrasyonu ile doğrusal ve orantılı bir ilişkidir. Bu nedenle, özdirenç / iletkenlik değişimi ve gaz konsantrasyonu arasında basit bir kalibrasyon denklemi kurulabilir. Metal oksit yüzeyi genellikle bir geçiş veya ağır metalin ince bir filmidir. Kullanılan tam metal, uygulamaya bağlı olacaktır ve örnek metaller kalay dioksit (Sn02) veya tungsten oksit (WO3) içerir. Film, bir silikon tabakasının üzerindedir ve yine uygulamaya bağlı olarak 200 ila 400 ° C arasında bir sıcaklığa ısıtılır. Bu şekilde, kimyasal işlemler hızlandırılır ve dalgalanan dış sıcaklıkların etkileri en aza indirilir. Yarı iletken sensörler, geniş bir yüzey alanına sahip olduklarında en iyi şekilde çalışırlar. Böyle bir sensör, özellikle düşük konsantrasyonlarda mümkün olduğunca hedef gazı absorbe edebilir. Pellistör Sensörler Katalitik sensörler olarakta bilinmektedir. Pellistör, parlayıcı ve yanıcı gazların oksidasyonu sonucu oluşan ısı değişimini ölçen minyatür tip kalorimetre gibi çalışır. Genellikle ısıtıcı görevini gören platin çekirdek ve seramik ısı sensöründen oluşur. Bir pelistör, bir Wheatstone köprüsü devresine dayanır ve her ikisi de platin sargıları kaplayan iki “boncuk” içerir. Boncuklardan ("aktif" boncuk) biri, etrafındaki gazın tutuştuğu sıcaklığı düşüren bir katalizör ile muamele edilir. Bu boncuk yanmadan ısınır ve sonuçta bu aktif ve diğer "referans" boncuk arasında bir sıcaklık farkı ortaya çıkar. Bu, ölçülen dirençte bir fark yaratır; Mevcut gaz miktarı doğrudan doğruya orantılıdır, bu nedenle düşük patlayıcı limitinin (% LEL *) bir yüzdesi olarak gaz konsantrasyonu doğru bir şekilde belirlenebilir. Sıcak boncuk ve elektrik devreleri, aleve dayanıklı sensör muhafazasında, içinden gazın geçtiği sinterlenmiş metal alev tutucu (veya sinter) arkasında bulunur. 500 ° C'lik bir iç sıcaklığı koruyan bu sensör muhafazasının içine hapsedilmiş, dış ortamdan yalıtılmış kontrollü yanma meydana gelebilir. Yüksek gaz konsantrasyonlarında, yanma prosesi eksik olabilir ve bu da aktif boncuk üzerinde bir kurum katmanı ile sonuçlanabilir. Bu kısmen ya da tamamen performansı bozar. % 70 LEL üzerindeki gaz seviyelerinin görülebileceği ortamlarda dikkatli olunmalıdır. Elektrokimyasal Sensörler Anod, elektrolid ve hava katodundan oluşmaktadır. Gazların elektrokimyasal reaksiyonları prensibine dayalı çalışır. Bir elektrokimyasal gaz sensörü, bir dış devreden pozitif veya negatif akım akışı oluşturmak için oksidasyon veya indirgeme reaksiyonları kullanarak hedef gazın konsantrasyonunu ölçer. Bir elektrokimyasal sensörün temel bileşenleri bir “çalışan” elektrot, bir “karşı” elektrot ve çoğu durumda bir “referans” elektrodu içerir. Bu bileşenler, sensör yuvasının içinde bir sıvı elektrolit ile bir araya getirilmiştir. Sensörün tepesi, ortam havasının sensörün elektroliti ile etkileşime girdiği bir membran ve difüzyon sınırlayıcı menfeze sahiptir. Gaz, membrandan yayıldığı ve elektrolit ile temas ettiği için, bir elektrokimyasal reaksiyon meydana gelir. Bir oksidasyon reaksiyonu, çalışma elektrodundan karşı elektrota akım akışıyla sonuçlanırken, bir indirgeme reaksiyonu, akım akışını zıt yönde meydana getirir. Bu akımın büyüklüğü, mevcut gaz miktarıyla orantılıdır ve harici bir elektrokimyasal gaz sensörü devresi ile ölçülür. Bu akım, mühendislik birimlerinde kalibre edilmiş bir okuma elde etmek için yükseltilir, filtrelenir ve işlenir. Çoğu elektrokimyasal sensör, hedef gaz bulunmadığında sıfır akım üretir ve katalitik boncuk sensörlerinin aksine bir denge veya sıfır ayarına gerek yoktur. Açık Alan Gaz Dedektörleri Açık Alan Gaz Dedektörleri (OPEN PATH GAS DETECTOR), yanıcı hidrokarbon gazları için sürekli izleme sağlayan bir açık yol tespit sistemidir. Diferansiyel Optik Absorpsiyon Spektroskopisi (DOAS) tekniği kullanılarak atmosferin “spektral figerger” analizini kullanır. Metan, propan ve etilen gibi gaz halindeki hidrokarbonları tespit eder. Dedektör bir Xenon Flash kızılötesi verici ve kızılötesi alıcıdan oluşur. Verici ve alıcı, toz, sis, yağmur, kar veya titreşimin yüksek bir sinyal azalmasına neden olabileceği son derece sert ortamlarda 7m-200m arasında bir görüş alanı üzerinden monte edilir. Verici ve alıcının her ikisi de sağlam, paslanmaz çelik, ATEX ve IECEx onaylı muhafazada yer almaktadır. Ana muhafaza, entegre, ayrılmış, EExe arttırılmış güvenlik terminali bölümüne sahip EExd fl'ye uygundur. Yarıiletken Endüstrisi için Gaz Dedektörleri (Yarıiletken Endüstrisi, LCD & Solar Cell Üretim Tesisleri için Özel Üretim Hava Emişli, Akıllı Gaz Dedektörleri) Hava emişli gaz dedektörleri genel olarak çok özel ve temiz ortamlarda üretim yapılan yarıiletken ve mikroişlemci üretim tesisleri, LCD ekran üretim tesisleri, güneş hücresi üretim tesisleri gibi tesislerde kullanılır. Bu sensörler belli aralıklarda kalibrasyon gerektirmez. Kartuşlu sensör ve pompa üniteleri kolaylıkla değiştirilebilir. Algılama yapılan gazlar; Silan SiH4, PH3, B2H6, Arsine AsH3,BCL3, BF3, Br2, H2Se, Si2H6, Dichlorosilane SiH2Cl2, GeH4, NH3, HF, PF3, HCl, HBr, F2, Cl2, ClF3, O3, CO, H2S, NF3, CCl4, H2, O2, TEOS, NO, NO2, POCL3, SiCL4, TiCL, SiHCL, TMA, WF6 Ultrasonik Gaz Sensörleri Ultrasonik gaz kaçak tespiti, bir işlem ortamında insan tarafından işitme olarak algılanamayan gürültü dalgalanmalarını tanımlamak için akustik sensörler kullanır. Duyulabilir frekansları (0 - 25KHz) hariç tutarken, sensör ve elektronik cihazlar bu ultrason frekanslarını (25 - 100KHz) algılayabiliyor. Birikmiş gazı ölçen geleneksel gaz dedektörlerinden farklı olarak, ultrasonik gaz dedektörleri sızıntıyı “duyar” ve bir erken uyarı sistemini tetikler. Sensörler, kaçan gazın ultrasonik frekanslarda oluşturduğu sese tepki verir. Sızıntı oranı esas olarak sızıntının büyüklüğüne ve gaz basıncına bağlıdır. Çoğu tesiste işlem gürültüsünün büyük bir kısmı duyulabilir aralıktadır, ancak normal çalışmada sınırlı ultrasonik gürültü oluşur. Yüksek basınçlı gaz salımları, sensörlerin duyulabilir gürültü olmasına rağmen yakalayabildikleri dalga boylarıdır (25 - 100 kHz)

Detaylı İncele